Implantat och oralkirurgi

Vi utför implantatbehandling. Hela behandlingen utförs här på mottagningen.
Behandlingen består av två delar.
Den kirurgiska behandlingen utförs av specialisten i oralkirurgi Sten Sahlholm.