Estetisk tandvård

All modern tandvård strävar mot att vara estetisk. Såväl lagningar i plast som kronor i porslin och skalfasader är idag högestetiska lösningar.
Vi samarbetar enbart med svenska dentallaboratorier som garanterar materialets ursprung.