Allmäntandvård

Vi erbjuder all typ av barn- och vuxentandvård. Undersökningar, digitalröntgen, fyllningar/lagningar, rotfyllningar, kronor, broar, skalfasader, implantat, och proteser, bettskenor..
Vi erbjuder även profylaktisk vård av tandhygienist.
Vi kompetensutvecklar oss kontinuerligt och arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Kostnadsförslag lämnas alltid innan behandlingsstart.